~~~~~~~~~~~~~~~ Tot 70% Korting Merk Horloges Online Verkopen Goed | Gratis Verzending Wereldwijd ~~~~~~~~~~~~~~~
Valuta:
 

Privacy verklaring

Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
Bedankt voor uw bezoek aan www.horlogekopenoutlet.nl (hierna genoemd: “Website"). Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle producten op deze website.
Deze website wordt beheerd door Crocs Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met haar hoofdkantoor te Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 27276812 en met BTW-nummer 814 339 323 B01. Crocs Europe B.V. is een dochteronderneming van Crocs Inc., gevestigd te 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot, Colorado 80503, Verenigde Staten (hierna gezamenlijk genoemd: "Crocs").
De termen "Crocs", "wij", "ons" en "onze" gebruikt in deze voorwaarden hebben betrekking op Crocs en haar dochterondernemingen, onderdelen, filialen, aangesloten maatschappijen en vennootschappen in gemeenschappelijke eigendom of beheer van Crocs.
De termen "u" en "uw" gebruikt in deze Voorwaarden hebben betrekking op personen die producten kopen op of via deze website.
Deze Website en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk en non-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van deze Website en de inhoud daarvan is niet toegestaan.
2. Toepasselijk Recht
Alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten op deze website. U aanvaardt, zonder beperking of voorbehoud, deze Voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen u en Crocs, wanneer het volgende zich voordoet:
(a) u bestelt goederen via deze website; (b) u betaalt de bestelde goederen; (c) u heeft de bestelde goederen volledig of gedeeltelijk ontvangen; of (d) u heeft anderszins ingestemd met deze Voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, verlaat u dan deze website.
Deze voorwaarden kunnen door ons van tijd tot tijd aangepast worden zonder dat hier een specifieke kennisgeving aan u voor vereist is. De meest recente voorwaarden worden op de website geplaatst, en u dient deze voorwaarden altijd te raadplegen voordat u gebruik maakt van de website om er zeker van te zijn dat u actuele kennis heeft van de Voorwaarden waaronder het u is toegestaan om deze website te gebruiken. Indien u de voorwaarden niet kunt raadplegen via internet kunnen wij u op verzoek een exemplaar van de meest recente voorwaarden per e-mail toezenden. U kunt ons via e-mail bereiken op: service.aline@hotmail.com
3. Volledige Overeenkomst
Deze voorwaarden (tezamen met ons privacy beleid en de gebruiksbepalingen die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken en die op deze website kunnen worden gelezen) omvatten de gehele overeenstemming tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze website en geen enkele toezegging, verklaring, aansporing, mondeling of schriftelijk, die hierin niet is opgenomen is bindend voor een partij bij deze overeenkomst. Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn niet bindend voor ons, tenzij een vertegenwoordiger van Crocs hier specifiek schriftelijk mee instemt. Geen enkele andere vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om afstand te doen van, wijzigingen aan te brengen in, af te wijken van of toevoegingen te doen in bepalingen van deze voorwaarden. Voordat u deze website gebruikt, verzoeken wij u om al deze documenten zorgvuldig door te lezen.
4. Minderjarigen
Deze website is voor zakelijke en commerciële doeleinden. Derhalve is deze niet bestemd voor kinderen of minderjarigen onder de 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd. Tevens dient u tenminste 18 jaar te zijn om een aankoop te doen op deze website.
5. Algemene Bestelinformatie
Bestellingen kunnen 24 uur per dag zeven dagen per week worden geplaatst. We kunnen een bestelling alleen uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren. Klik hier voor een lijst van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren.
Een bestelling wordt gedaan zodra u klikt op de knop ‘verdergaan met afrekenen' op de pagina 'controleren en bevestigen' in het bestelproces. Door te klikken op de knop ‘indienen' wordt uw bestelling aan ons verstuurd zoals getoond op het scherm. Zodra we uw bestelling ontvangen hebben, wordt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Deze e-mail bevat uw bestelnummer en de bijzonderheden van uw aankoop. De koopovereenkomst is nu gesloten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of om de koopovereenkomst te beëindigen.
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij bepaalde controles uitvoeren voordat de bestelling wordt uitgevoerd. Deze controles bestaan bijvoorbeeld uit het controleren van uw adres en kredietwaardigheid. Door uw bestelling te plaatsen gaat u hiermee akkoord.
6. Prijzen
De prijzen voor de producten die worden getoond op de website zijn inclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Wanneer u een product toevoegt aan uw winkelwagentje wordt de BTW die van toepassing is in het land waarnaar de producten worden verzonden opgeteld bij het bedrag van uw aankoop.
Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar uw bestelling wordt verzonden. Voor gedetailleerde tarieven per land klik hier. BTW, verzendkosten en alle overige belastingen, heffingen of toeslagen van welke aard dan ook die worden opgelegd door een overheidsinstantie worden opgeteld bij het totaalbedrag van uw aankoop.
De prijzen zoals vermeld op de website zijn onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de Website zijn slechts geldig op dat moment.
Hoewel de website met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de prijsinformatie op de website fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van spelfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de website.
Terug